Peuter- en Kleutersport Coördinator

Brief info

Manon heeft een grote affiniteit voor lesgeven en lichamelijke
beweging, maar haar grootste passie ligt bij het begin van de
motorische ontwikkeling, en dus bij het jonge kind. In 2010 heeft
Manon de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding aan de
Fontys Sporthogeschool te Tilburg afgerond. In haar loopbaan als
combinatiefunctionaris heeft ze meerdere cursussen gevolgd om
zichzelf verder te specialiseren in het jonge kind. Inmiddels heeft
zij al ruim 10 jaar ervaring als docent in het lichamelijk onderwijs,
waarvan ruim zes jaar specifiek gericht op peuters en kleuters.
Manon heeft ervaring met het opstellen en uitvoeren van
lesmethodes voor het jonge kind en heeft de lesmethode voor
I.S.R. Peuter- en Kleutersport ontwikkeld.