Wat is Kleutergym?

Kleutergym is, zoals de naam het al zegt, voor peuters van 4 en 5 jaar oud. Het is voor Kleutergym niet noodzakelijk om ook eerst Peutergym bij ons te hebben gevolgd. Kinderen kunnen altijd instromen.

Het grootste verschil tussen Peuter- en Kleutergym is dat bij Kleutergym geen ouder/verzorger aanwezig hoeft te zijn. Natuurlijk mag de ouder/verzorger meekijken, maar actieve deelname aan de les is niet meer gewenst. Bij Peutergym is dit juist noodzakelijk. 

Tijdens de Kleutergym lessen wordt rekening gehouden met de motorische mogelijkheden van kleuters. We leggen in deze lessen ook wat meer nadruk op groepsactviteiten en samen spelen, omdat deze vaardigheden steeds belangrijker worden nu de kinderen ook op de basisschool zitten.  

Hoe ziet een les eruit?

Hoe ziet zo’n Kleutergym les er nu precies uit? Eigenlijk is de opzet van een les voor zowel de peuters als de kleuters gelijk. Het grote verschil zit in het derde onderdeel; bij de Peutergym spelen en ontdekken de peuters samen met een ouder/verzorger. Bij Kleutergym spelen en ontdekken de kleuters zelfstandig, onder begeleiding van de docent.

1

Kom binnen en ontdek de gymzaal

Bij binnenkomst mogen de kinderen, nadat ze warm welkom geheten zijn door onze docent, direct gaan spelen en ontdekken in de zaal! Dit kan voor peuters soms nog wat spannend zijn, maar als ouder of verzorger mag je altijd mee spelen en ontdekken!

2

Kom in de kring en zeg “hallo” 

Nadat de kinderen de zaal kort ontdekt hebben, komt iedereen bij elkaar in de kring. De docent legt de les kort en bondig uit, waarna de speelse warming-up start. Wanneer iedereen warm genoeg is gaan we aan de slag met de les!

3

Sport en bewegen met uitdagende elementen

In de zaal staan oefeningen die kinderen op verschillende manieren kunnen uitvoeren.Hierbij kunnen ze op hun eigen niveau bewegen, maar worden ze ook uitgedaagd om wat méér te proberen en zo hun vaardigheden uit te breiden. De docent stimuleert, helpt waar nodig en ziet toe op de veiligheid.

 

4

Enthousiast de deur uit!

 

Bij ons staat succesbeleving centraal, het doel van elke les is dan ook dat zowel de kinderen als de ouders/verzorgers enthousiast de deur uit gaan! Elke les sluiten we dan ook af op de I.S.R. manier. Benieuwd hoe dat is? Kom dan eens een kijkje nemen in de les!

 

  • Kleutergym is voor kinderen van 4 en 5 jaar.
  • Zij spelen zelfstandig samen met de andere kinderen in de les, zonder ouder/verzorger. 

Vragen over Kleutergym?