1. Welkom bij ISR Peuter- en Kleutersport!
Jehro en Jehra zijn blij dat je je hebt aangemeld om te komen sporten.
 
 
2. Is jouw dochter en/of zoon 2 of 3 jaar? Dan heb je je aangemeld voor Peutersport! 
Peutersport is een interactieve les tussen ouder en kind, een introductie in sport en een fijn contactmoment tussen beiden. Het is dus de bedoeling dat papa en/of mama meedoet!
 
3.  Is jouw dochter en/of zoon 4 of 5 jaar? 
Dan heb je je aangemeld voor Kleutersport! Kleutersport is een zelfstandige les waarin het kind onder meer leert zelfvertrouwen te ontwikkelen op het gebied van sport. Papa en/of mama mogen meedoen als een kind of ouder dat heel graag wil, maar dit is geen verplichting.
 
4. Betaling 
Bij Peuter- en Kleutersport kan je een maandelijks abonnement afsluiten, of voor het hele jaar. Met een abonnement mag je 1x per week komen sporten. In de zomervakantie en kerstvakantie is er geen les. Een maandabonnement kost € 30,00 en de kosten voor het hele jaar zijn €300,00. Bij ieder abonnement geldt inschrijfgeld van €30,00, hiervoor krijg je een ISR sporttenue in jouw maat, een deelname pasje en een cadeautje! De bedragen worden voorafgaand aan deelname jaarlijks en/of maandelijks geïncasseerd.
5. Ben je ziek? Kan je niet? Of heb je een weekje geen zin? 
We vinden het fijn als je je voorafgaand aan de les via email even afmeldt. Als er meerdere lessen in de week worden gegeven op dezelfde locatie, dan mag je je les gerust inhalen op een ander moment. In het geval dat een les door overmacht bij ons niet door kan gaan, dan wordt er gekeken naar een inhaalmoment. Indien er geen mogelijkheid is tot inhalen op een ander moment, dan vervalt de les (geen restitutie van betaalde gelden).
6. Wil je niet meer sporten met Jehro en Jehra?
Je kan het abonnement opzeggen met een maand opzegtermijn. Een jaarabonnement is niet tussentijds opzegbaar (geen restitutie van betaalde gelden).
7.  Social Media
Wij sluiten bij uitingen aan bij de wet aan vragen om uw schriftelijke toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal van uw kind(eren) op de website, in nieuwsbrieven en op social media. We hebben ook een privacy beleid, waarin staat omschreven hoe we met gegevens omgaan.
8. Bescherming ISR Peuter- en Kleutersport 
Om ISR Peuter- en Kleutersport te kunnen blijven uitvoeren, moeten we ons concept beschermen. Het hele Intellectuele Eigendom is en blijft dan ook van ISR Peuteren Kleutersport en mag niet worden nagedaan op welke wijze dan ook. De logo’s mogen enkel in positieve uitlatingen worden gebruikt op Social Media. Als er twijfel ontstaat over of je een logo mag gebruiken, dan hebben we het er samen over en geven wij jou advies hoe je het kan oppakken.
9. Aansprakelijkheid
Deelname aan Peuter- en Kleutersport is volledig op eigen risico. ISR Peuter- en Kleutersport neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich. Mocht er toch enige aansprakelijkheid ontstaan op grond van wettelijke regels, dan is deze aansprakelijkheid altijd beperkt tot dat wat de verzekering van ISR Peuter- en Kleutersport uitkeert.
10. Klachten
Als u klachten heeft over ISR Peuter- en Kleutersport dan hebben we graag dat u dit binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht met ons deelt, zodat wij binnen twee weken een oplossing kunnen vinden.
11. Formaliteit
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bij onenigheid proberen we eerst samen tot een oplossing te komen. Mocht die niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de rechter in Zwolle.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing. Bij onenigheid proberen we eerst samen tot
een oplossing te komen. Mocht die niet lukken, dan kunt u
zich wenden tot de rechter in Zwolle.